Tvorba www stránek a webdesignTvorba www stránek a webdesign

Jak probíhá tvorba webových stránek

Wireframe

Kompletní realizaci webových stránek můžeme rozdělit do několika fází.

Od přijetí poptávky až do předání hotového webu klientovi uběhne několik týdnů, u velkých projektů až několik měsíců, proto je rozumné si práci dobře naplánovat. 

Dost mi záleží na tom, aby byl klient spokojený, takže je velmi důležité dodržet dohodnuté termíny i požadovanou kvalitu. Přehledná organizace práce a sestavení časového harmonogramu celý projekt zpřehlední.

Ve stručnosti jde o 6 základních fází:

  1. Administrativní úkony (přijetí poptávky, konzultace, předání podkladů, určení cílů webu, definice zadání, cenová nabídka, smlouva)
  2. Návrh informační architektury (návrh obsahové strategie, stanovení priorit, sestavení mapy webu, vytvoření wireframů, návrh struktury databáze)
  3. Webdesign (grafický návrh webu, jeho schválení a úpravy, nakódování a odladění stránek pro internetové prohlížeče)
  4. Programování (naprogramování funkcí webu, redakční systém)
  5. Naplnění obsahem (zadání kategorií, textů, fotografií, odkazů a nastavení webu)
  6. Spuštění (Komplexní otestování webu, spuštění na webhostingu, předání hotové práce klientovi)

Administrativní úkony

Každá zakázka pochopitelně začíná přijetím poptávky (e-mailem, po telefonu nebo osobním kontaktem). Než začnu zpracovávat cenovou nabídku, vždy si s klientem promluvím o tom proč webové stránky potřebuje a jaké cíle má web plnit. U větších projektů preferuji osobní schůzku, na které mi klient zodpoví všechny důležité otázky. U projektů standardního rozsahu obvykle stačí telefonnická konzultace (můj telefon: 774 599 729). 

Prvním fyzickým výstupem je definice zadání a cenová nabídka. Kalkulace obsahuje stručný popis projektu, jeho cíle, čas potřebný na realizaci a závaznou cenu. Cenu projektu už pak neměním.

Pokud klient s cenovou nabídkou souhlasí, připravím smlouvu o dílo a vyžádám si podrobné podklady (texty, přístupy na webhosting, fotografie, atd.). Podpisem smlouvy a složením zálohy naše spolupráce začíná.

Návrh informační architektury

Když od klienta obdržím všechny potřebné podklady, začnu zpracovávat strukturu webu a obsahovou strategii. Cíle webu už znám, ty jsme si s klientem stanovili už při konzultaci. Nyní budu navrhovat způsoby, jak tyto cíle efektivně plnit.

Výstupem této mé práce je mapa stránek a návrh struktury webu ve formě wireframů. Wireframy zpracovávám podrobně, aby bylo jasně rozpoznatelné na co bude v prezentaci kladen důraz a jaké cíle bude konkrétní stránka plnit. Tyto wireframy pak s klientem konzultuji a provádím úpravy. 

Z wireframů webu musí být patrné jak je stránka přehledná, zda sděluje návštěvníkovi informace se správnou prioritou a intenzitou a zdali bude plnit svůj cíl. V této fázi zatím neřešíme grafickou (estetickou) složku prezentace, ale pouze funkce, strukturu a obsah.

Webdesign

Hlavním úkolem webdesignu je upoutat pozornost návštěvníka a splnit cíl, který jsme si stanovili. Estetická složka webdesignu je důležitá, protože rozhoduje o tom, jestli návštěvnk na webu setrvá nebo ho opustí (a zde rozhodují doslova vteřiny). Graficky krásný web pozitivně zapůsobí na emoce a návštěvníka může změnit v zákazníka.

Pracuji s psychologií barev a tvarů, kladu důraz na velikost písma a jeho kontrast. 

Na prvním místě jsou vždy cíle webu a i grafický design se jim musí podřídit (tlačítko musí vybízet ke kliknutí, navigace musí být přehledná a snadno ovladatelná, atp.) Grafický návrh vždy vychází ze schváleného wireframu. Při navrhování designu neřeším pouze estetiku ale i dodržování firemní identity klienta (správné barvy, logo, písmo).

Finální grafický návrh zasílám klientovi ke schválení a případným připomínkám. Většinou provedeme pouze drobné korekce a úpravy.

V další fázi převedu schválený grafický návrh do podoby webové stránky - nakóduji ho do formátu html a css. Z pouhého obrázku se tak stane skutečná webová stránka.

Programování funkcí a redakční systém

Nakódované html šablony napojím na redakční systém a naprogramuji potřebné moduly. V případě, že se jedná o internetový obchod, vyřeším platební metody, napojení na sklad a účetní software.

Naplnění obsahem

Nyní je už možné webovou stránku aktualizovat přes redakční systém. Mohu do ní jednoduše vkládat nové kategorie, textové články a fotografie nebo videa. Provedu základní naplnění - vytvořím kategorie a nastavím potřebné parametry.

Otestování webu

V poslední fázi vyzkouším všechny funkce a doladím zobrazování webu v různých softwarových prostředích. Web musí být funkční v nejpoužívanějších prohlížečích. Po ukončení všech testů je má práce hotová. 

Vystavím webové stránky na provizorní adrese a vytvořím klientovi účet v redakčním systému, aby mohl sám vkládat obsah a seznamovat se s funkcemi webu a ovládáním redakčního systému. Předám klientovi hotový web. A vystavím fakturu.

Spuštění webu

K ostrému spuštění webové prezentace na doméně klienta přistoupím až ve chvíli, kdy je web obsahově naplněný a když je klient připraven s ním aktivně pracovat. 

O termínu spuštění webu rozhoduje klient.

Po ostrém spuštění webových stránek jsem stále k dispozici pro telefonické a e-mailové konzultace. Rád pomůžu také s ovládáním redakčního systému. Zpětná vazba od klienta je pro mne velmi cenná informace. A jeho spokojenost silnou motivací do další práce.


Pokud byste měl(a) zájem o nové webové stránky, budu moc rád když mi zavoláte na 774 599 729, napíšete na info@clickmedia.cz nebo využijete kontaktního formuláře.

Další článek: Jaké podklady potřebuji pro tvorbu webu?

otevřít formulář pro dotazy